สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ สาขาเทคโนโลยี

Go down

สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ สาขาเทคโนโลยี

ตั้งหัวข้อ  Admin on 14/1/2011, 14:18

สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ สาขาเทคโนโลยี


ภาคเรียนที่ 1 / 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาคอมพิวเตอร์

นายภาณุพงษ์ นาคเจริญ ม.6 / 4
นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ม. 5 / 2
นายชัยวัฒน์ โสมินทุ ม. 4 / 1


รางวัลรองชนะเลิศตอบปัญหาวิชาคอมพิวเตอร์
นายอานันท์ หมินแดง ม. 6 / 3
นายพีรพัฒน์ พรหมศิริพัฒน์ ม. 5 / 1
นายพงษ์สิทธิ์ กิตติสรนันท์ ม. 4 / 4


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลชนะเลิศการออกแบบเว็บไซด์

น.ส.เนาวรัตน์ ชมภุนุช ม. 5 / 2
รางวัลรองชนะเลิศการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C
นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ม. 5 / 2
รางวัลรองชนะเลิศการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม MS Word 2003
นายอานันท์ หมินแดง ม. 6 / 3
รางวัลรองชนะเลิศการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003
นายภานุพงษ์ นาคเจริญ ม. 6 / 4


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รางวัลชมเชยการพัฒนาว็บไซด์

น.ส.กษมาพร มูลประสาร ม. 4/ 1
น.ส.พัตรานนท์ นุ่มเจริญ ม. 4 / 4
น.ส.พิมพ์ธนิต จงศักดิ์สวัสดิ์ ม. 4 / 4


หุ่นยนต์สพฐ. ระดับจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด

ด.ช.ภาธร สถาพรวจนา ม. 2 /11
ด.ช.วิวิน สังวรณ์ ม. 2 /11
ด.ช.วรชาติ พลราชม ม. 2 /11


คอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 1)
นายอลงกรณ์ ขันแก้ว ม.5/1
น.ส.พิมพ์ชนก มาไพศาลกิจ ม.5/1


ภาคเรียนที่ 2 / 2553

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 เพื่อหาตัวแทนจังหวัด
รางวัลเหรียญทอง (ไม่ได้เป็นตัวแทน)
การสร้าง Webpage ประเภท CMS และค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

นายนภนท์ เกษมมงคลชัย ม. 4 / 4
นายพิชชากร สาครชลธาร ม. 3 / 3

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
น.ส.จิราพร ศิลปสำราญ ม. 5 / 6.
น.ส.กัณฐมณี ปรีชา ม. 5 / 6

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ด.ช.ศิวกรณ์ มุจรินทร์ ม. 3 / 1
ด.ช.สรวีย์ เอกจิต ม. 3 / 1

รางวัลเหรียญเงิน
การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)

ด.ช.ปฐวี กาญจนีย์ ม. 2 / 1
ด.ช.พีรพันธ์ ทองเปลว ม. 2 / 1

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด.ช.สุเจตน์ ตันเจริญ ม. 2 / 11
ด.ญ.สุธิษา เกิดกลั่น ม. 2 / 11


ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่1 เป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันระดับชาติต่อไป
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

น.ส.เนาวรัตน์ ชมภูนุช ม. 5 / 2
น.ส.พัตรานนท์ นุ่มเจริญ ม. 4 / 4

รางวัลเหรียญเงิน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ม. 5 / 2
นายพงษ์สิทธิ์ กิตติสรนันท์ ม. 4 / 4

เทคนิคการสร้างภาพยนตร์
นายชวณัฐ สายรักษ์ ม. 5 / 2
น.ส.ปรียาวดี พิสิฐปริวรรต ม. 5 / 2

รางวัลเหรียญทองแดง
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

นายอานันท์ หมินแดง ม. 6 / 3
นายภานุพงษ์ นาคเจริญ ม. 6 / 4

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์
นายทศพร นันตะเสนีย์ ม. 6 / 1
นายมั่นคง เขมะนุเชษฐ์ ม. 6 / 1
นายวัชรพงษ์ วิเศษสิงห์ ม. 6 / 1

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 426
Join date : 02/03/2009

http://visutcom.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ