ห้อง3/7

Go down

ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  Admin on 27/4/2011, 10:58

ชื่อ.......นามสกุล.......เลขที่....
ส่งงานอะไร......(ชื่องาน).....
ชิ้งงาน....(url)...............

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 426
Join date : 02/03/2009

http://visutcom.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  papertky on 24/6/2011, 11:26

ชื่อ ด.ช.ปริญญา ตะโกใหญ่ เลขที่21 ม.3/7

ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.papertky.ob.tc/D4-1.html

papertky
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  ิB เ E บ S ส T ท์ on 24/6/2011, 11:27

ชื่อ ด.ช ปฏิพัทธ์ ประเสริฐผล ม.3/7 เลขที่ 20

ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม

ชินงาน http://www.indybest.ob.tc/D4-1.htm

ิB เ E บ S ส T ท์
ม.1

จำนวนข้อความ : 8
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  EN|`Z€N on 24/6/2011, 11:27

ชื่อ ปวรุตม์ นามสกุล จันทรวงศ์ เลขที่ 22
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้างFrame
ชิ้นงาน http://www.zanusb.ob.tc/D4-1.htm

EN|`Z€N
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ห้อง 3/7

ตั้งหัวข้อ  srimora on 24/6/2011, 11:31

ด.ช.บารมี ศรีโมรา 3/7 เลขที่ 19
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.srimora.ob.tc/d4-1.html

srimora
ม.4

จำนวนข้อความ : 10
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  supparkorn on 24/6/2011, 11:31

ชื่อ ด.ช.ศุภกร บุญส่ง ม.3/7 เลขที่ 36
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้าง Fame
ชิ้นงาน http://www.boom1234.ob.tc/D4-1.html

supparkorn
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  iboatkub on 24/6/2011, 11:33

ชื่อ ศุภกฤต บุญสม เลขที่ 37
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้างFrame
ชิ้นงาน http://www.iboatkub.ob.tc/D4-1.htm


แก้ไขล่าสุดโดย iboatkub เมื่อ 24/6/2011, 11:35, ทั้งหมด 2 ครั้ง

iboatkub
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  bazaa on 24/6/2011, 11:33

ชื่อ ด.ช.เจตวัฒน์ เเก้ววรรณา เลขที่2 ม.3/7

ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.bazaa.ob.tc/D4-1.htm

bazaa
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  bbenzz on 24/6/2011, 11:36

เด็กชาย ยุทธพร เหมือนช้าง ม.3/7 เลขที่30
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.bbenzz2539.ob.tc/D4-1.htm

bbenzz
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  poomyangkoa on 24/6/2011, 11:37

เด็กชาย วชิรวิทย์ รัศมี ม.3/7 เลขที่31
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.poomyangkoa.ob.tc/D4-1.htm.

poomyangkoa
ม.2

จำนวนข้อความ : 9
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  fanart0144 on 24/6/2011, 11:39

ชื่อ ณัฐนนท์ แซล้อ ม.3/7 เลขที่ 10

ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม

ชิ้นงาน http://www.fanart0144.ob.tc/D4-1.html

fanart0144
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  poomyangkoa on 24/6/2011, 11:40

เด็กชาย วชิรวิทย์ รัศมี ม.3/7 เลขที่31
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้ยเฟรม
ชิ้งาน http://www.poomyangkoa.ob.tc/D4-1.htm

poomyangkoa
ม.2

จำนวนข้อความ : 9
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  filmzaaaa on 24/6/2011, 11:40

ด.ช.ณัฐวัฒน์ อนันทราวัน ชั้น3/7 เลขที่13
เรื่อง การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้าง Framd
ชิ้นงาน http://filmzaaaa.ob.tc/D4-1.htm

filmzaaaa
ม.1

จำนวนข้อความ : 8
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  sahapap3739 on 24/6/2011, 11:44

ด.ช.สหภาพ นพรัตน์วุฒิ เลขที่39 ม.3/9

เรื่อง การแบ่งพื้นที่ด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.cenaza007.ob.tc/D4-1.htm

sahapap3739
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  kingdom40 on 24/6/2011, 11:46

ชื่อ ฐาปนันท์ ศรีบุญลอย เลขที่ 7
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้างFrame
ชิ้นงาน http://www.kingdom40.ob.tc/D4-1.htm

kingdom40
ป.2

จำนวนข้อความ : 3
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  narong285 on 24/6/2011, 11:46

ด.ช.ณรงค์ เทียนภู่
เรื่อง การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้าง Framd
ชิ้นงาน http://www.narong285.ob.tc/D4-1.htm

narong285
ป.6

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  pond on 24/6/2011, 11:47

ด.ช.สุกฤษฎิ์ ยิ่งถาวร ชั้น ม.3/7 เลขที่ 41
เรื่อง การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้างเฟรม
http://www.pond-zero07.ob.tc/D4-1.html

pond
ม.1

จำนวนข้อความ : 8
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  domesuksai on 24/6/2011, 11:49

ด.ช.จตุพร สุกใส เลขที่6 ม.3/7
เรื่อง การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้าง frame
ชิ้นงาน www.domesuksai.ob.tc/D4-1.htm


domesuksai
ป.5

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  noppanat on 24/6/2011, 11:56

เด็กชาย นพณัฐ ภู่ฉ่ำ ม.3/7 เลขที่17
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยการสร้างเฟรม
ชิ้นงาน http://www.noppanat2011.ob.tc/D4-1.htm


แก้ไขล่าสุดโดย noppanat เมื่อ 24/6/2011, 11:59, ทั้งหมด 1 ครั้ง

noppanat
ป.4

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  naratip33032 on 24/6/2011, 11:56

ด.ช. นราธิป เงาะอาศัย ม3/7 เลขที่18
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว้บเพจด้วยการสร้าง Fame
ชิ้นงาน  http://www.naratip33032.ob.tc/D4-1.htm
 

naratip33032
ป.4

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 17/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  naratip33032 on 24/6/2011, 11:57

ด.ช. นราธิป เงาะอาศัย ม3/7 เลขที่18
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว้บเพจด้วยการสร้าง Fame
ชิ้นงาน http://www.naratip33032.ob.tc/D4-1.html


naratip33032
ป.4

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 17/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  supachok on 24/6/2011, 12:02

ชื่อ ด.ช.ศุภโชค นามสกุล. รุ่งชีวินเลขที่35 ม.3/7
ส่งงานอะไร การแบ่งพื้นที่เว็บด้วยการสร้าง Frame
ชิ้งงาน http://www.heng12341.ob.tc/D4-1.htm

supachok
ม.1

จำนวนข้อความ : 8
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  jojoepros on 24/6/2011, 12:08

ด.ช.พัชรพงษ์ ประเสริฐผล ม.3/7 เลขที่ 25
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บด้วยการสร้าง Frame
ชิ้นงาน http://www.jojoepros.ob.tc/D4-1.htm

jojoepros
ป.5

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  top natthapoom on 24/6/2011, 12:11

ด.ช.ณัฐภูมิ ขำเนย ม. 3/7 เลขที่12
ส่งงาน การแบ่งพื็้นที่เว็บเพจด้วยการสร้าง Fame
ชิ้นงาน http://www.topnatthapoom.ob.tc/D4-1.htm

top natthapoom
ป.3

จำนวนข้อความ : 4
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  aumkok on 1/7/2011, 11:51

ด.ช.ณัฐพันธุ์ แดงพร้อม เลขที่11 ม3/7
ส่งงาน การแบ่งพื็้นที่เว็บเพจด้วยการสร้าง Fame
ชิ้นงาน http://www.aumkok.ob.tc/D4-1.htm

aumkok
ป.3

จำนวนข้อความ : 4
Join date : 24/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  madew on 2/7/2011, 17:03

ชื่อ ด.ช.สุเมธ ถนอมชาติ เลขที่ 40 ม.3/7
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.madew.ob.tc/D4-1.htm

madew
ป.5

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ห้อง3/7

ตั้งหัวข้อ  fame_za on 19/8/2011, 11:33

ด.ช. ภูริพัฒน์ วัฒนวงษ์ ม.3/7 เลขที่ 29
ส่งงาน การแบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม
ชิ้นงาน http://www.fame-33043.ob.tc/D4-1.htm

fame_za
ป.5

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ